PFR 2.0

Zgodnie z zapisem umowy informujemy, iż uzyskaliśmy środki z PFR 2.0.